UOC Alumni

UOC Alumni, la comunitat de graduats i graduades de la UOC, és un espai de coneixement, enriquiment personal i aprenentatge permanent creat sobre una comunitat en xarxa, dinàmica i en creixement que utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació.

Els graduats i graduades sou la prova d’una gran capacitat de superació, disciplina i coneixements, i reflectiu la importància creixent de les TIC, l’aprenentatge virtual (e-learning) i la societat del coneixement. Participar en UOC Alumni significa mantenir aquest esperit universitari i incorporar-se a un projecte que entén la formació com una activitat per a tota la vida que s’estén a la part personal, la professional i la social.

UOC Alumni és la iniciativa per a agrupar i prestar servei a totes les persones que formen part la comunitat de graduats i graduades de la Universitat amb un compromís per a facilitar l’accés a la formació de manera oberta, adaptable, flexible i permanent.

Som el vehicle de relació i comunicació que transmet i potencia els vincles que uneixen la UOC amb els graduats, allà on visquin, exerceixin la professió o tinguin la vida social.

Quan sóc UOC Alumni?

La condició de UOC Alumni s’aconsegueix automàticament quan acabes els estudis de diplomatura, llicenciatura, grau, postgrau, màster o doctorat a la UOC. El compromís de la Universitat Oberta de Catalunya amb els seus graduats no acaba amb l’obtenció del títol acadèmic: ens uneix un sentiment de mútua pertinença que perdura en el transcurs de la vida.

Comparteix